Livraison

November 21st, 2007

livraison.jpgSo what is this?
A turntable with a garbage bag on it.
Part of the ‘Livraison’ photo series.
Another project by Maurice Scheltens.

2 Responses to “Livraison”

  1. Uw Moeder Says:

    Wow! Zou ik wel ‘s in beweging willen zien.

  2. today and tomorrow - pieter Says:

    Een lange sluiter tijd is waarschijnlijk the trick.

Leave a Reply


blogoscoop