This is where we’ll do it

December 11th, 2008

‘This is where we’ll do it’ by Martijn Hendriks. He downloaded some YouTube videos, erased the performing people and uploaded them back to YouTube.

One Response to “This is where we’ll do it”

  1. Appelogen » Martijn Hendriks wist (van het werkwoord “wissen”, niet de verleden tijd van “weten”) Says:

    […] voor Heden ten dage en de dag daarna) Verwante schrijfsels: Uitvindingen die het niet gehaald hebben. Rokers weten van […]

Leave a Reply


blogoscoop